MUUTUSTE ELLUVIIJA

Keskendume olulisele, tõstame tulemuslikkust.

Agiilselt, vahetus koostöös, teie DNAst lähtuvalt.

Kliendikogemus tahab värskendamist?
Muutused vajavad inimesteni viimist?
Uue teenuse arendamiseks läheb vaja lisajõudu?
Ettevõtte kiire kasv nõuab protsesside ümbervaatamist?
Kuvand tööandjana vajab enam tähelepanu?

Mida võidad?

Lahendame olulist

Tuleme lahendama teie edu seisukohast olulisi ülesandeid, mis vajavad värsket kõrvaltpilku või milleks teil endal parasjagu ressurssi napib. Teie jaoks asub tööle meie kogenud tippspetsialist või mitu, kelle peamine vastutus on lahenduste tulemuslik elluviimine. See on aus mäng, kus loeb efektiivsus.

Teeme seda agiilselt

Rakendame agiilset lähenemist, sprintide kaupa liikumist, tagades nõnda kiire, paindliku ja pideva tagasisidega varustatud protsessi. Metoodika hõlmab koostöös diagnostikat, vahetut jagamist, hoolikat katsetamist ning tähelepanelikku järelduste tegemist. See viib päriselt edasi.

Meie pädevus

EVA-MARIA KANGRO

Eva-Maria on psühholoogiadoktor, inimeste kaudu edu kasvatamise meister. Ta aitab lahendada küsimusi, millega seisavad silmitsi paljud organisatsioonid: kuidas muutusi targalt eksperimenteerides ellu viia, mismoodi tõmmata ligi ja hoida parimaid meeskonnaliikmeid, kuidas saavutada klientide poolehoid. Inimeste juhtimine on seoste loomise kunst ja selle taga peitub teadmine ajus toimuvast - mis ja miks inimesi kannustab ja tagasi hoiab; mida kliendid päriselt vajavad; kuidas vältida vindumist ja soodustada tõhusat edasiliikumist.

LinkedIn

“Ei pea olema olema psühholoog, et mõista: it’s all about people. Aga kuidas kiirelt muutuvas ärikeskkonnas õigeid valikuid teha, kasu vahetult inimesteni viia ja koostöös ägedat tulevikku luua?  Minu kogemus nii äris, hariduses kui avalikus sektoris on näidanud, et mistahes muutuse kiireks ja tulemuslikuks elluviimiseks on kasulik toimida nagu uudishimulik ja heas mõttes kriitiline teadlane – tundlad püsti, paindlikult, kaasavalt. Kui protsessi kaasatakse kõik vajalikud osapooled, on ka inimeste pühendumine, vastutus- ja seotusetunne aktiivsed. Aega ja raha kulub vähem, kasu on suurem - olgu siis tegemist uute oskuste omandamise, müügi- ja turundusstrateegia edendamise, toodete-teenuste katsetamise või inimeste juhtimist puudutavate sammudega. Täna on eelis nutikalt katsetavatel ja kiirelt õppivatel organisatsioonidel. Tähelepanelikkus, kriitiline mõtlemine ja paindlikkus on kõvem valuuta kui uhke ajalugu või kivisse raiutud eesmärgid.”

JUKKA PIETILÄINEN

Jukka on kogenud ärijuht, nutikate lahenduste eestvedaja nii lähijuhtimises kui agiilses arendamises. Jukkas ühildub lõppematu uudishimu inimeste vastu ning rikkalik operatiivse juhtimise kogemuste pagas. Ta tunnetab, millest moodustub edasiviiv jõud igapäevases juhtimises.  Jukka on tegutsenud viimased aastad digitaalteenuste agiilse arendamisega, FinTech kaardimakselahendustega ja jätkab praegu agiilsed äriarendamist mobiilrakenduste disaini, arendamise ja testimise valdkonnas.

LinkedIn

“Klient on mulle oma oskuste ja kogemustega piiramatu ressurss. Agiilses töötoas on uute väärtuste loomine alati vägev kogemus! Fookuses on eesmärgid, mille elluviimine tõstab kliendi edu. Lahendused edu saavutamiseks tuleb haarata lennult, ent olulisem on järelduste läbipaistev kommunikeerimine terve tiimi ühiseks jõuallikaks. Eesti IT-ettevõtete organisatsioonikultuuris on mõndagi, mida tasub kasutada ka teistel aladel. Näiteks otsustamisõigus ja eelarvepõhine lähenemine tiimitasandil, vabatahtlik paindlikkus tiimi tööjõukuludes ja samas õigus võtta isiklik boonus just selles koguses ja sellel hetkel, mida tiimi õnnestumine võimaldab. Ja mis peamine, teostada kõik see pidevalt läbipaistvalt koostöös firma juhtidega.  Avatud koostöö peaaegu nullhierarhiaga tiimide vahel aitab kiiremini üle saada võimalikest tagasilöökidest. Olles pidevalt ja läbipaistvalt teadlik iga tiimi tegevustest, tekib ühine arusaam kogu ettevõtte õigel teel püsimiseks.” 

MART OPMANN

Mart on avara silmaringi, terava kontekstitunnetuse ning tippkogemusega majandus- ja finantsanalüütik.

Juhte on meil piisavalt, enamasti on puudus ekspertidest ja analüütikutest. Pikaajalised juhtimiskogemused, oskused ja pidev juurdeõppimine lubab mul tõhusalt analüüsida juhtimisprotsesse, erinevaid tegevusi organisatsioonis ja ressursside kasutamist toimimisefektiivsuse tõstmiseks. Seda kõike eesmärgiga kasvatada ettevõtte kasumit. Meie meeskonda ühendab arusaam agiilse lähenemise efektiivsusest strateegilise tegevusplaani elluviimisel. Mitte ainult tarkvaraarenduses, vaid ka teistes juhtimisprotsessides jõutakse parimate lahendusteni samm-sammult ja adaptiivselt liikudes, läbipaistvalt ning sisulises koostöös ettevõtte juhtkonna ja võtmeinimestega. Hindan kõrgelt raadiotöö kogemust RingFM ja TRE Raadios, kus saadete ettevalmistamine kohtumiseks oma ala tõeliste proffidega nõuab süüvimist teemadesse ja enese tippvormi viimist erinevates valdkondades. Saadete läbiviimine Eesti ärimaastiku talentidega on tõeliselt põnev ja saanud ka tunnustavat tagasisidet kuulajaskonnalt. Oma tegutsemist võiksin iseloomustada lausega – möödanik on kui pidulik ettekanne, tulevik on koostöös seatud eesmärgid ja operatiivselt lahendatud ülesanded.

Kontakt

Interim Gene OÜ
Reg: 14095412

Eva-Maria Kangro

+372 58501310
info@interimgene.ee
Logo spiral shape